De drie energiecoƶperaties uit de IJmond hebben in Energiek IJmond de krachten gebundeld en gaan voor het opwekken van lokale duurzame, groene energie gezamenlijk op zoek naar oplossingen, die ondersteund worden door zoveel mogelijk inwoners. 
Daarnaast blijven EcoHeemskerk, EcoBeverwijk en Energiek Velsen hun werk voor de energiebesparing en andere energiebelangen van de inwoners gewoon voortzetten.

Energiek IJmond staat voor:

  • Groene energie die in de IJmond wordt opgewekt en die van en voor de inwoners is.
  • Als inwoners zoeken we samen naar de beste oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met de waarden van de natuur, landschap en de cultuur.
  • Projecten zijn zo duurzaam en innovatief mogelijk.

 

 logo bijgesneden                                                            energiek velsen                                                     logoheemskerk klein

 


 

Energie in lokaal eigendom

sciensce in hd unsplashOm de klimaatdoelen te halen moet er in elke regio, ook in de IJmond, gezocht worden naar locaties waar duurzame energie kan worden opgewekt. Deze locaties staat opgesomd in de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid.

We weten nu waar duurzame energie kan worden opgewekt, maar er liggen nog geen concrete plannen.

Naast bedrijven worden ook de inwoners uitgenodigd met planvoorstellen te komen. Daarvoor zijn flinke subsidies beschikbaar gesteld. In de klimaatwet is bovendien opgenomen dat het bij elk project gewenst is dat 50% ervan in eigendom van de lokale bevolking komt.

Energiek IJmond gaat als inwonersorganisatie op zoek naar mogelijkheden om te zorgen dat ook inwoners mee kunnen profiteren van de energie van de zon en/of wind. Uitgangspunt bij deze energie-opwekprojecten is een breed gedragen keuze, waarbij de waarden van natuur, landschap en cultuur zijn meegenomen.

Lees verder

Inwoners denken mee

moderation wall 3279095 640Als inwoners hebben wij invloed op de energievoorziening van de toekomst.
Willen we grootschalige projecten met enorme zonneparken, snel en goedkoop?
Of liever kleinschaliger projecten, waarbij rekening wordt gehouden met de inpassing in het landschap en de natuur?

Om tot concrete invloed te komen is veel kennis, overleg, kunde en inzet van ons als burgers nodig. Onze conclusie is dat we dit in de drie IJmondgemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk samen moeten aanpakken, ook omdat er niet in elke IJmondgemeente dezelfde mogelijkheden voor energieopwekking zijn. 

Energiek IJmond biedt een platform aan alle inwoners om samen na te denken over de beste keuzes voor onze regio over hoe duurzame energie zal worden opgewekt. Denk mee en doe mee !

We nodigen u uit mee te doen aan een opiniepeiling over dit onderwerp.

Lees verder

Duurzame energie opwekken: hoe?

solar panel array 1591350 640Veel woningeigenaren in de IJmond doen het al: energie opwekken via zonnepanelen op hun dak. Ze zijn er over het algemeen trots op en volgen hun energieproductie met belangstelling. Zo hebben ze op deze manier ook bijgedragen aan een samenleving zonder fossiele energie.

Er zijn ook veel eigenaren of huurders  in de IJmond die niet op deze manier kunnen profiteren van de gratis energie van de zon. Energiek IJmond bekijkt daarom ook wat je in de IJmond collectief zou kunnen organiseren voor mensen die geen dak voor de zon ter beschikking hebben. Daarvoor is een energiecoƶperatie nodig.

EcoHeemskerk, EcoBeverwijk en EnergiekVelsen gaan d.m.v.  Energiek IJmond samen op zoek naar mogelijkheden voor collectieve opwekprojecten in de IJmond. Daarnaast blijven zij als afzonderlijke coƶperatie actief bezig voor energiebesparing en transitievraagstukken.  Wil je meer weten over mogelijkheden voor duurzame energie?

Lees verder