sciensce in hd unsplashOm de klimaatdoelen te halen moet er in elke regio, ook in de IJmond, gezocht worden naar locaties waar duurzame energie kan worden opgewekt. Deze locaties staat opgesomd in de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid.

We weten nu waar duurzame energie kan worden opgewekt, maar er liggen nog geen concrete plannen.

Naast bedrijven worden ook de inwoners uitgenodigd met planvoorstellen te komen. Daarvoor zijn flinke subsidies beschikbaar gesteld. In de klimaatwet is bovendien opgenomen dat het bij elk project gewenst is dat 50% ervan in eigendom van de lokale bevolking komt.

Energiek IJmond gaat als inwonersorganisatie op zoek naar mogelijkheden om te zorgen dat ook inwoners mee kunnen profiteren van de energie van de zon en/of wind. Uitgangspunt bij deze energie-opwekprojecten is een breed gedragen keuze, waarbij de waarden van natuur, landschap en cultuur zijn meegenomen.

Lees verder