Energiek IJmond wil het mogelijk maken dat er zoveel mogelijk van de voor de huishoudens benodigde duurzame energie in de eigen regio wordt opgewekt en dat deze energievoorziening eigendom van de inwoners is en blijft. Wanneer een lokale burgerenergiecoöperatie een wind-of zonneproject ontwikkelt komen de opbrengsten zo veel mogelijk lokaal terecht, dit bevordert draagvlak en vertrouwen, en versnelt daardoor de energietransitie.

Om te voorkomen dat grote commerciële partijen zich de beste plekken al hebben toegeëigend, moeten we als inwonersorganisatie nu zelf snel aan de gang. Daarvoor is Energiek IJmond onderzoek aan het doen

We willen de beste oplossing vinden, die breedgedragen is en waar landschap en leefbaarheid zo min mogelijk worden aangetast. We gaan voor de energie-opwekking zoeken naar mogelijkheden op daken en andere voorzieningen, maar als blijkt dat dit niet genoeg productie kan opleveren, zoeken we ook buiten de bebouwde kom.
Wil je meer weten en inspiratie opdoen? Bekijk hier mogelijkheden die andere energiecoöperaties in Nederland hebben gerealiseerd.

Energiecoöperatie van en voor inwoners uit de IJmond

Zodra we tot realisatie van projecten komen, zullen deze binnen een IJmondiale energieproductiecoöperatie vallen, die eigendom is van de vier coöperaties.
Ons streven is om alle benodigde duurzame energie voor de IJmond binnen dit coöperatief model op te wekken en daardoor voordelen door te kunnen geven aan de bewoners in onze regio. We willen daarbij rekening houden met de directe effecten van energieopwekking op het landschap en de lange termijneffecten van fossiele energie op onze leefomgeving.  
Daarbij is 50% lokaal eigendom een streven. Minder kan, maar maximaal kan ook: 100% lokaal eigendom, bijvoorbeeld in een samenwerking tussen energiecoöperatie en lokale grondeigenaren. In de loop van het proces wordt bepaald hoeveel het aandeel eigendom van de lokale omgeving wordt

ZONNEDAKEN IN EEN STAD

 

Lokale energiecoöperatie: winst voor iedereen in de gemeente 

  • Wind-en zonneprojecten krijgen een grotere kans van slagen waardoor opgaven uit de RES makkelijker in te vullen zijn
  • Inwoners worden geactiveerd om creatief mee te denken en zich in te spannen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen
  • Meer draagvlak en vertrouwen betekent meer tevreden burgers en harmonie in de eigen gemeenschap
  • Hoe groter het aandeel eigendom bij de burgers is, hoe meer van de baten in de eigen gemeente blijven
  • Wind-en zonneprojecten leveren flinke opbrengsten op, die door de lokale energiecoöperatie kunnen worden ingezet voor lokale doelen, bijvoorbeeld voor de  verduurzaming van de eigen gemeente.
  • Een externe projectontwikkelaar gebruikt het grootste deel van de opbrengst van de energieprojecten voor eigen verdiensten. Daarmee verdwijnt een belangrijk deel van de opbrengst uit de gemeenschap, die met een energiecoöperatie binnen de gemeentegrens blijft.
  • Een sterke energiecoöperatie met een stevige kasstroom, die ingezet wordt voor verdere verduurzaming, kan de (lokale) overheid in de energietransitie veel werk uit handen nemen