Zon op daken

Wij hebben in ons land afgesproken dat initiatiefnemers eerst kijken of zonnepanelen op daken gelegd kunnen worden en pas daarna op andere terreinen. Op veel woningdaken liggen al panelen in particulier of corparatief eigendom, maar voor de collectieve daken lukt dat nog niet goed.

Ondanks veel maatschappelijk en politiek-bestuurlijk draagvlak, liggen nog lang niet alle grote daken vol met panelen. Volgens de werkgroep Zon op daken is er niet één duidelijk knelpunt aan te wijzen waar dat door komt. ‘Er is weinig wat het leggen van zonnepanelen op daken echt verhindert’, zegt Anne-Marie Spierings, voorzitter van de werkgroep Zon op daken, ‘maar er is veel waardoor het toch niet gebeurt.’ Een belangrijke ‘hobbel’ waardoor zon op daken onvoldoende van de grond zonnedakomt, is dat bedrijven en inwoners het ingewikkeld vinden en daardoor hun energie eerder steken in andere prioriteiten.

De werkgroep pleit ervoor om in het algemeen anders naar daken te kijken. ‘Zie een dak niet alleen als iets wat je warm en droog houdt, maar bekijk het als een maatschappelijk oppervlak dat je een duurzame bestemming kunt geven. We pleiten daarbij niet voor een algehele verplichting om daken met zonnepanelen te beleggen. Soms kan een andere duurzame dubbelfunctie de voorkeur hebben. Je kunt een dak bijvoorbeeld vergroenen voor klimaatadaptatie, of er een schuilgelegenheid maken voor vleermuizen of vogels, om zo biodiversiteit te bevorderen. We raden het Rijk aan om regelgeving te ontwikkelen die stimuleert dat daken een maatschappelijke dubbelfunctie krijgen, waarbij de eigenaar van het dak zelf de gewenste dubbelfunctie kan kiezen.’ Lees verder op de website: Zon op daken

Energietuinen

Multifunctionele, ecologisch ingerichte en participatief ontworpen zonneweides zijn ‘energietuinen’, een inspirerend voorbeeld. Deze energietuinen worden ontworpen en gerealiseerd mét en dóór de omgeving en zorgen voor maatschappelijke meerwaarde door de combinatie van hernieuwbare energie-opwekking met educatie, recreatie, innovatie, biodiversiteit en cultuurhistorie. (www.energietuinen.nl) .


Grootschalige zonne-parken of zonneweides      

solar panels 1794467 640

Zonneparken of zonneweiden schieten als paddestoelen uit de grond in Nederland. Vooral op voormalige landbouwgrond. Dat komt vooral omdat met relatief de minste investering een maximale opbrangst kan worden gerelaiseerd. Helaas gaat dat meestal wel gepaard met verlies van landschappelijke waarde.

Als men met iets meer investering de natuur kan inpassen en zelfs verrijken, dan wordt het verlies aan landschappelijke waarde redelijk gecompenseerd. Over het algemeen zijn er op de landbouwgronden die hiervoor worden gebruikt weinig natuurwaarden. Die kunnen dus door een natuurinclusief opwekproject wel worden versterkt. En dat is winst. Daar komt nog bij dat in dit soort projecten na zo'n 20 jaar functioneren de grond ook weer zonder veel problemen aan de natuur pf landbouw kan worden teruggegeven.

Windenergie-projecten 

b4cad9664b9f52855bf55d2152de 1585489jpgdWe kennen de windenergiemolens natuurlijk van op zee, maar dit zijn grootschalige projecten, die niet voor lokale energiecoöperaties zijn weggelegd. 
De windmolen bij de Trompet in Heemskerk is wel een voorbeeld van inwonersparticipatie. In dit geval zijn het de bedrijven, die samen de molen hebben opgezet. Nu is het de trots van Heemskerk en een interessant toegangsicoon.
Wellicht zijn er op andere bedrijventerreinen ook nog mogelijkheden voor een of twee windmolens te vinden.
Windenergie heeft als voordeel dat met name in de winterperiode veel energie kan opleveren en daarmee is het een goede aanvulling van zonne-energieprojecten.

 

 

Andere energiebronnen en opslag van energie

dam 929406 640Er zijn op termijn ook mogelijkheden voor andere energiebronnen, zoals waterkracht en aardwarmte. We hebben ons hier echter beperkt ot die vormen van duurzame energie die op korte termijn beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Voor nu is het belangrijk veel aandacht te besteden aan de opslag van de opgewekte energie en de netwerkcapaciteit te verbeteren.Ook daar kunnen we als inwoners aan meewerken.