In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van
hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale
omgeving. Wat betekent dit en hoe kun je het bereiken?

Ga naar het document